Bedrijvengids duurzaam

Het belang van een ecologische quickscan

Geplaatst op

Bij het verkrijgen van een bouwvergunning maar ook voor bomenkap is een quickscan vereist. Tijdens deze scan wordt gekeken of een dergelijke ingreep effect heeft op flora en fauna. Als eigenaar van een terrein is het noodzakelijk om te kijken of een dergelijke daad, invloed heeft op beschermde planten en dieren.

De inhoud van een quickscan flora en fauna

Bij het uitvoeren van een quickscan flora en fauna, wordt gekeken en beoordeelt of beschermde soorten en het milieu, worden aangetast door een ingreep. Doorgaans bestaat het onderzoek uit een bureau en veldonderzoek. Hieruit worden conclusies getrokken die men verwerkt in een rapport. De quickscan is de voorstadia voor de uiteindelijke natuurtoets. Een quickscan kan ook het enige onderzoek zijn. Dit is het geval als men verwacht dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn in het gebied.

Rode En Zwarte Vogel Op Rode Bloemen

De ecoloog en de ecologische quickscan

Vooraf wordt met de ecoloog besproken wat je mag verwachten van de ecologische quickscan. Er wordt een offerte opgemaakt voordat de ecoloog aan het werk gaat. Er wordt een snelle scan gemaakt van beschermde soorten in het gebied. Vervolgens wordt bezien wat het effect van de geplande daad op het milieu heeft. Dit alles wordt gedaan op basis van de Wet Natuurbescherming. De scan geeft aan welke eventuele artikelen door de ingreep overtreden worden. Op deze manier worden zoveel mogelijk risico’s voor de natuur beperkt. De toets heeft een geldigheid van vijf jaar.

Conclusie en advies

In het uiteindelijke rapport worden de vervolgstappen nader uitgelegd. Zo nu en dan is er een aanvullend onderzoek nodig. Het aanvullende onderzoek biedt helderheid, zodat eventuele overtredingen vermeden worden. De natuurtoets is een voorbeeld van een aanvullend onderzoek. Deze biedt nog meer duidelijkheid over de eventuele effecten op de natuur. Al deze onderzoeken zijn van belang voor het behouden van een goed functionerend milieu.

Gerelateerde berichten

Over ons

We nemen graag met je door wat je allemaal kunt doen om ecologisch te ondernemen.

Contactgegevens

Via info @ bedrijvengidsduurzaam.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden